Filförteckning för paketet libterm-readkey-perl i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/lib/perl5/Term/ReadKey.pm
/usr/lib/perl5/auto/Term/ReadKey/ReadKey.bs
/usr/lib/perl5/auto/Term/ReadKey/ReadKey.so
/usr/lib/perl5/auto/Term/ReadKey/autosplit.ix
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/README.gz
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libterm-readkey-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Term::ReadKey.3pm.gz