Filförteckning för paketet libgtkmm-2.4-1c2a i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/lib/libatkmm-1.6.so.1
/usr/lib/libatkmm-1.6.so.1.1.0
/usr/lib/libgdkmm-2.4.so.1
/usr/lib/libgdkmm-2.4.so.1.1.0
/usr/lib/libgtkmm-2.4.so.1
/usr/lib/libgtkmm-2.4.so.1.1.0
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/AUTHORS
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/README
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtkmm-2.4-1c2a/copyright