Filförteckning för paketet lesstif2 i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/lib/libMrm.so.2
/usr/lib/libMrm.so.2.0.1
/usr/lib/libXm.so.2
/usr/lib/libXm.so.2.0.1
/usr/share/doc/lesstif2/ReleaseNotes.txt.gz
/usr/share/doc/lesstif2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lesstif2/changelog.gz
/usr/share/doc/lesstif2/copyright
/usr/share/lintian/overrides/lesstif2