Filförteckning för paketet glusterfs-server i squeeze för arkitekturen sparc

/etc/glusterfs/glusterfsd.vol
/etc/init.d/glusterfs-server
/usr/sbin/glusterfsd
/usr/share/doc/glusterfs-server/AUTHORS
/usr/share/doc/glusterfs-server/NEWS.gz
/usr/share/doc/glusterfs-server/README
/usr/share/doc/glusterfs-server/README.Debian
/usr/share/doc/glusterfs-server/THANKS
/usr/share/doc/glusterfs-server/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/glusterfs-server/changelog.gz
/usr/share/doc/glusterfs-server/copyright
/usr/share/man/man8/glusterfsd.8.gz