Filförteckning för paketet binfmtc i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/bin/binfmtasm-interpreter
/usr/bin/binfmtc-interpreter
/usr/bin/binfmtcxx-interpreter
/usr/bin/binfmtf-interpreter
/usr/bin/binfmtf95-interpreter
/usr/bin/binfmtgcj-interpreter
/usr/bin/binfmtp-interpreter
/usr/bin/realcsh.c
/usr/bin/realcxxsh.cc
/usr/sbin/realksh.c
/usr/share/binfmts/asmassembly
/usr/share/binfmts/ccompile
/usr/share/binfmts/cxxcompile
/usr/share/binfmts/f95compile
/usr/share/binfmts/fcompile
/usr/share/binfmts/gcjcompile
/usr/share/binfmts/pcompile
/usr/share/doc/binfmtc/NEWS.gz
/usr/share/doc/binfmtc/README
/usr/share/doc/binfmtc/README.Debian
/usr/share/doc/binfmtc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binfmtc/changelog.gz
/usr/share/doc/binfmtc/copyright
/usr/share/man/man1/binfmtasm-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtc-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtcxx-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtf-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtf95-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtgcj-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/binfmtp-interpreter.1.gz
/usr/share/man/man1/realcsh.c.1.gz
/usr/share/man/man1/realcxxsh.cc.1.gz
/usr/share/man/man8/realksh.c.8.gz