Filförteckning för paketet base-files i squeeze för arkitekturen sparc

/etc/debian_version
/etc/dpkg/origins/debian
/etc/host.conf
/etc/issue
/etc/issue.net
/usr/share/base-files/dot.bashrc
/usr/share/base-files/dot.profile
/usr/share/base-files/info.dir
/usr/share/base-files/motd
/usr/share/base-files/motd.md5sums
/usr/share/base-files/nsswitch.conf
/usr/share/base-files/profile
/usr/share/common-licenses/Apache-2.0
/usr/share/common-licenses/Artistic
/usr/share/common-licenses/BSD
/usr/share/common-licenses/GFDL
/usr/share/common-licenses/GFDL-1.2
/usr/share/common-licenses/GFDL-1.3
/usr/share/common-licenses/GPL
/usr/share/common-licenses/GPL-1
/usr/share/common-licenses/GPL-2
/usr/share/common-licenses/GPL-3
/usr/share/common-licenses/LGPL
/usr/share/common-licenses/LGPL-2
/usr/share/common-licenses/LGPL-2.1
/usr/share/common-licenses/LGPL-3
/usr/share/doc/base-files/FAQ
/usr/share/doc/base-files/README
/usr/share/doc/base-files/README.FHS
/usr/share/doc/base-files/changelog.gz
/usr/share/doc/base-files/copyright