Filförteckning för paketet anjuta-dbg i squeeze för arkitekturen sparc

/usr/lib/debug/usr/bin/anjuta
/usr/lib/debug/usr/bin/anjuta-launcher
/usr/lib/debug/usr/bin/anjuta-tags
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-build-basic-autotools.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-class-gen.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-class-inheritance.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-cvs-plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-debug-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-devhelp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-document-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-file-wizard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-gdb.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-git.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-glade.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-gtodo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-language-cpp-java.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-loader.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-message-view.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-patch.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-project-import.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-project-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-project-wizard.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-run-program.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-search.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-snippets-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-sourceview.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-starter.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-subversion.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-symbol-db.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-terminal.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libanjuta-tools.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libdir-project.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libfile-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libgbf-am.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libgbf-mkfile.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libjs-support-plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libjs_debugger.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/liblanguage-manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/anjuta/libpython_plugin.so
/usr/lib/debug/usr/lib/glade3/modules/libgladeanjuta.so
/usr/lib/debug/usr/lib/libanjuta-foocanvas.so.0.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libanjuta.so.0.0.0
/usr/share/doc/anjuta-dbg/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/README.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/THANKS.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/TODO.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/anjuta-dbg/copyright