Filförteckning för paketet ulogd-sqlite3 i squeeze för arkitekturen s390

/usr/lib/ulogd/ulogd_SQLITE3.so
/usr/share/doc/ulogd-sqlite3