Filförteckning för paketet rasmol i squeeze för arkitekturen s390

/etc/bash_completion.d/rasmol
/usr/bin/rasmol-classic
/usr/bin/rasmol-gtk
/usr/lib/mime/packages/rasmol
/usr/lib/rasmol/rasmol.16
/usr/lib/rasmol/rasmol.32
/usr/lib/rasmol/rasmol.8
/usr/share/applications/rasmol-classic.desktop
/usr/share/applications/rasmol-gtk.desktop
/usr/share/doc/rasmol/NOTICE.gz
/usr/share/doc/rasmol/RASLIC
/usr/share/doc/rasmol/README.Debian
/usr/share/doc/rasmol/README.txt.gz
/usr/share/doc/rasmol/TODO.txt.gz
/usr/share/doc/rasmol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rasmol/changelog.gz
/usr/share/doc/rasmol/copyright
/usr/share/man/man1/rasmol-classic.1.gz
/usr/share/man/man1/rasmol-gtk.1.gz
/usr/share/man/man1/rasmol.1.gz
/usr/share/menu/rasmol
/usr/share/pixmaps/rasmol.xpm
/usr/share/rasmol/rasmol.hlp