Filförteckning för paketet qtiplot i squeeze för arkitekturen s390

/usr/bin/qtiplot
/usr/share/applications/qtiplot.desktop
/usr/share/doc/qtiplot/README.Debian
/usr/share/doc/qtiplot/README.html
/usr/share/doc/qtiplot/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtiplot/copyright
/usr/share/doc/qtiplot/examples/python/filter_table.py
/usr/share/doc/qtiplot/examples/python/strd_nist_fit.py.gz
/usr/share/man/man1/qtiplot.1.gz
/usr/share/menu/qtiplot
/usr/share/pixmaps/qtiplot.xpm
/usr/share/qtiplot/qtiUtil.py
/usr/share/qtiplot/qti_wordlist.txt
/usr/share/qtiplot/qtiplotrc.py
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_cn.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_cz.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_de.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_es.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_fr.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_ja.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_ro.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_ru.qm
/usr/share/qtiplot/translations/qtiplot_sv.qm