Filförteckning för paketet libqt3-mt-dev i squeeze för arkitekturen s390

/usr/include/qt3/qconfig.h
/usr/include/qt3/qgl.h
/usr/include/qt3/qglcolormap.h
/usr/include/qt3/qmodules.h
/usr/include/qt3/qwidgetfactory.h
/usr/lib/libqt-mt.la
/usr/lib/libqt-mt.prl
/usr/lib/libqt-mt.so
/usr/lib/libqui.prl
/usr/lib/libqui.so
/usr/lib/pkgconfig/qt-mt.pc
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/PLATFORMS
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/README
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/README-QT.TXT
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/README.immodule
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt3-mt-dev/copyright
/usr/share/qt3/.qmake.cache
/usr/share/qt3/include
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.la
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.prl
/usr/share/qt3/lib/libqt-mt.so
/usr/share/qt3/lib/libqui.prl
/usr/share/qt3/lib/libqui.so
/usr/share/qt3/plugins