Filförteckning för paketet libnss3-1d i squeeze för arkitekturen s390

/usr/lib/libnss3.so
/usr/lib/libnss3.so.1d
/usr/lib/libnssutil3.so
/usr/lib/libnssutil3.so.1d
/usr/lib/libsmime3.so
/usr/lib/libsmime3.so.1d
/usr/lib/libssl3.so
/usr/lib/libssl3.so.1d
/usr/lib/nss/libfreebl3.chk
/usr/lib/nss/libfreebl3.so
/usr/lib/nss/libnssckbi.so
/usr/lib/nss/libnssdbm3.chk
/usr/lib/nss/libnssdbm3.so
/usr/lib/nss/libsoftokn3.chk
/usr/lib/nss/libsoftokn3.so
/usr/share/doc/libnss3-1d/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss3-1d/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss3-1d