Filförteckning för paketet imhangul-status-applet i squeeze för arkitekturen s390

/usr/lib/bonobo/servers/GNOME_IMHangulStatusApplet.server
/usr/lib/imhangul-status-applet/imhangul-status-applet
/usr/share/doc/imhangul-status-applet/AUTHORS
/usr/share/doc/imhangul-status-applet/README
/usr/share/doc/imhangul-status-applet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/imhangul-status-applet/changelog.gz
/usr/share/doc/imhangul-status-applet/copyright
/usr/share/gconf/schemas/imhangul_status.schemas
/usr/share/gnome-2.0/ui/GNOME_IMHangulStatusApplet.xml
/usr/share/imhangul/themes/KingSejong/README
/usr/share/imhangul/themes/KingSejong/english.png
/usr/share/imhangul/themes/KingSejong/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/KingSejong/none.png
/usr/share/imhangul/themes/MSWindows/english.png
/usr/share/imhangul/themes/MSWindows/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/MSWindows/none.png
/usr/share/imhangul/themes/Mac/README
/usr/share/imhangul/themes/Mac/english.png
/usr/share/imhangul/themes/Mac/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/Mac/none.png
/usr/share/imhangul/themes/Onion/README
/usr/share/imhangul/themes/Onion/english.png
/usr/share/imhangul/themes/Onion/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/Onion/none.png
/usr/share/imhangul/themes/SimplyRed/english.png
/usr/share/imhangul/themes/SimplyRed/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/SimplyRed/none.png
/usr/share/imhangul/themes/keyboard/README
/usr/share/imhangul/themes/keyboard/english.png
/usr/share/imhangul/themes/keyboard/hangul.png
/usr/share/imhangul/themes/keyboard/none.png
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/imhangul_status_applet.mo
/usr/share/pixmaps/imhangul-status-applet-logo.png
/usr/share/pixmaps/imhangul-status-applet.png