Filförteckning för paketet hardinfo i squeeze för arkitekturen s390

/usr/bin/hardinfo
/usr/lib/hardinfo/modules/benchmark.so
/usr/lib/hardinfo/modules/computer.so
/usr/lib/hardinfo/modules/devices.so
/usr/lib/hardinfo/modules/network.so
/usr/share/applications/hardinfo.desktop
/usr/share/doc/hardinfo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hardinfo/copyright
/usr/share/hardinfo/benchmark.conf
/usr/share/hardinfo/benchmark.data
/usr/share/hardinfo/pixmaps/about-modules.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/audio.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/battery.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/benchmark.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/blowfish.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/bluetooth.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/boot.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/cdrom.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/close.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/compress.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/computer.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/cryptohash.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/dev_removable.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/devices.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/dialog-error.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/dialog-information.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/dialog-warning.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/dns.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/environment.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/face-grin.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/fft.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/hdd.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/inputdevices.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/internet.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/joystick.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/keyboard.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/language.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/logo.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/logo.xcf
/usr/share/hardinfo/pixmaps/memory.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/modem.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/module.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/monitor.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/mouse.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/nautilus.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/network-connections.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/network-interface.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/network-statistics.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/network.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/nqueens.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/os.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/pcmcia.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/printer.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/processor.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/raytrace.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/report-large.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/report.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/resources.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/shares.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/status-curr.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/status-done.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/summary.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/syncmanager-small.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/syncmanager.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/therm.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/usb.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/usbfldisk.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/users.png
/usr/share/hardinfo/pixmaps/wireless.png
/usr/share/man/man1/hardinfo.1.gz
/usr/share/menu/hardinfo
/usr/share/pixmaps/hardinfo.xpm