Filförteckning för paketet gcc i squeeze för arkitekturen s390

/usr/bin/c89-gcc
/usr/bin/c99-gcc
/usr/bin/gcc
/usr/bin/gcov
/usr/bin/s390-linux-gnu-gcc
/usr/share/doc/cpp/README.Bugs
/usr/share/doc/gcc
/usr/share/man/man1/c89-gcc.1.gz
/usr/share/man/man1/c99-gcc.1.gz