Filförteckning för paketet afflib-tools i squeeze för arkitekturen s390

/usr/bin/afcat
/usr/bin/afcompare
/usr/bin/afconvert
/usr/bin/afcopy
/usr/bin/afcrypto
/usr/bin/afdiskprint
/usr/bin/affix
/usr/bin/affuse
/usr/bin/afinfo
/usr/bin/afrecover
/usr/bin/afsegment
/usr/bin/afsign
/usr/bin/afstats
/usr/bin/afverify
/usr/bin/afxml
/usr/bin/s3-afflib
/usr/share/doc/afflib-tools/AUTHORS
/usr/share/doc/afflib-tools/BUGLIST.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/FAQ.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/NEWS.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/README
/usr/share/doc/afflib-tools/annotations.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_1.0.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_1.7.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_1.8.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_2.2.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_3.0.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/announce_3.3.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/copyright
/usr/share/doc/afflib-tools/crypto_api.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/crypto_design.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/crypto_doc.txt.gz
/usr/share/doc/afflib-tools/filetypes.txt
/usr/share/doc/afflib-tools/threading.txt
/usr/share/man/man1/afcat.1.gz