Filförteckning för paketet snmp i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/encode_keychange
/usr/bin/fixproc
/usr/bin/snmpbulkget
/usr/bin/snmpbulkwalk
/usr/bin/snmpconf
/usr/bin/snmpdelta
/usr/bin/snmpdf
/usr/bin/snmpget
/usr/bin/snmpgetnext
/usr/bin/snmpinform
/usr/bin/snmpnetstat
/usr/bin/snmpset
/usr/bin/snmpstatus
/usr/bin/snmptable
/usr/bin/snmptest
/usr/bin/snmptranslate
/usr/bin/snmptrap
/usr/bin/snmpusm
/usr/bin/snmpvacm
/usr/bin/snmpwalk
/usr/bin/traptoemail
/usr/share/doc/snmp/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/snmp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/snmp/changelog.gz
/usr/share/doc/snmp/copyright
/usr/share/lintian/overrides/snmp
/usr/share/man/man1/encode_keychange.1.gz
/usr/share/man/man1/fixproc.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpbulkget.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpbulkwalk.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpcmd.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpconf.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpdelta.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpdf.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpget.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpgetnext.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpinform.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpnetstat.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpset.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpstatus.1.gz
/usr/share/man/man1/snmptable.1.gz
/usr/share/man/man1/snmptest.1.gz
/usr/share/man/man1/snmptranslate.1.gz
/usr/share/man/man1/snmptrap.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpusm.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpvacm.1.gz
/usr/share/man/man1/snmpwalk.1.gz
/usr/share/man/man1/traptoemail.1.gz
/usr/share/snmp/snmpconf-data/snmp-data/authopts
/usr/share/snmp/snmpconf-data/snmp-data/debugging
/usr/share/snmp/snmpconf-data/snmp-data/mibs
/usr/share/snmp/snmpconf-data/snmp-data/output
/usr/share/snmp/snmpconf-data/snmp-data/snmpconf-config