Filförteckning för paketet nmap i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/ncat
/usr/bin/ndiff
/usr/bin/nmap
/usr/share/doc/nmap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nmap/changelog.gz
/usr/share/doc/nmap/copyright
/usr/share/doc/nmap/device-types.txt.gz
/usr/share/doc/nmap/leet-nmap-ascii-art.txt
/usr/share/doc/nmap/nmap.usage.txt.gz
/usr/share/doc/nmap/nmap_gpgkeys.txt.gz
/usr/share/doc/nmap/win32-installer-zenmap-buildguide.txt
/usr/share/man/man1/ncat.1.gz
/usr/share/man/man1/ndiff.1.gz
/usr/share/man/man1/nmap.1.gz
/usr/share/ncat/ca-bundle.crt
/usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes
/usr/share/nmap/nmap-os-db
/usr/share/nmap/nmap-protocols
/usr/share/nmap/nmap-rpc
/usr/share/nmap/nmap-service-probes
/usr/share/nmap/nmap-services
/usr/share/nmap/nmap.dtd
/usr/share/nmap/nmap.xsl
/usr/share/nmap/nse_main.lua
/usr/share/nmap/nselib/base64.lua
/usr/share/nmap/nselib/comm.lua
/usr/share/nmap/nselib/datafiles.lua
/usr/share/nmap/nselib/dns.lua
/usr/share/nmap/nselib/http.lua
/usr/share/nmap/nselib/imap.lua
/usr/share/nmap/nselib/ipOps.lua
/usr/share/nmap/nselib/listop.lua
/usr/share/nmap/nselib/match.lua
/usr/share/nmap/nselib/msrpc.lua
/usr/share/nmap/nselib/msrpcperformance.lua
/usr/share/nmap/nselib/msrpctypes.lua
/usr/share/nmap/nselib/netbios.lua
/usr/share/nmap/nselib/nsedebug.lua
/usr/share/nmap/nselib/packet.lua
/usr/share/nmap/nselib/pop3.lua
/usr/share/nmap/nselib/shortport.lua
/usr/share/nmap/nselib/smb.lua
/usr/share/nmap/nselib/smbauth.lua
/usr/share/nmap/nselib/snmp.lua
/usr/share/nmap/nselib/ssh1.lua
/usr/share/nmap/nselib/ssh2.lua
/usr/share/nmap/nselib/stdnse.lua
/usr/share/nmap/nselib/strbuf.lua
/usr/share/nmap/nselib/tab.lua
/usr/share/nmap/nselib/unpwdb.lua
/usr/share/nmap/nselib/url.lua
/usr/share/nmap/scripts/asn-query.nse
/usr/share/nmap/scripts/auth-owners.nse
/usr/share/nmap/scripts/auth-spoof.nse
/usr/share/nmap/scripts/banner.nse
/usr/share/nmap/scripts/daytime.nse
/usr/share/nmap/scripts/dns-random-srcport.nse
/usr/share/nmap/scripts/dns-random-txid.nse
/usr/share/nmap/scripts/dns-recursion.nse
/usr/share/nmap/scripts/dns-zone-transfer.nse
/usr/share/nmap/scripts/finger.nse
/usr/share/nmap/scripts/ftp-anon.nse
/usr/share/nmap/scripts/ftp-bounce.nse
/usr/share/nmap/scripts/ftp-brute.nse
/usr/share/nmap/scripts/html-title.nse
/usr/share/nmap/scripts/http-auth.nse
/usr/share/nmap/scripts/http-iis-webdav-vuln.nse
/usr/share/nmap/scripts/http-open-proxy.nse
/usr/share/nmap/scripts/http-passwd.nse
/usr/share/nmap/scripts/http-trace.nse
/usr/share/nmap/scripts/iax2-version.nse
/usr/share/nmap/scripts/imap-capabilities.nse
/usr/share/nmap/scripts/irc-info.nse
/usr/share/nmap/scripts/ms-sql-info.nse
/usr/share/nmap/scripts/mysql-info.nse
/usr/share/nmap/scripts/nbstat.nse
/usr/share/nmap/scripts/p2p-conficker.nse
/usr/share/nmap/scripts/pop3-brute.nse
/usr/share/nmap/scripts/pop3-capabilities.nse
/usr/share/nmap/scripts/pptp-version.nse
/usr/share/nmap/scripts/realvnc-auth-bypass.nse
/usr/share/nmap/scripts/robots.txt.nse
/usr/share/nmap/scripts/rpcinfo.nse
/usr/share/nmap/scripts/script.db
/usr/share/nmap/scripts/skypev2-version.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-brute.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-check-vulns.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-domains.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-processes.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-sessions.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-shares.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-enum-users.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-os-discovery.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-pwdump.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-security-mode.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-server-stats.nse
/usr/share/nmap/scripts/smb-system-info.nse
/usr/share/nmap/scripts/smtp-commands.nse
/usr/share/nmap/scripts/smtp-open-relay.nse
/usr/share/nmap/scripts/smtp-strangeport.nse
/usr/share/nmap/scripts/sniffer-detect.nse
/usr/share/nmap/scripts/snmp-brute.nse
/usr/share/nmap/scripts/snmp-sysdescr.nse
/usr/share/nmap/scripts/socks-open-proxy.nse
/usr/share/nmap/scripts/sql-injection.nse
/usr/share/nmap/scripts/ssh-hostkey.nse
/usr/share/nmap/scripts/sshv1.nse
/usr/share/nmap/scripts/sslv2.nse
/usr/share/nmap/scripts/telnet-brute.nse
/usr/share/nmap/scripts/upnp-info.nse
/usr/share/nmap/scripts/whois.nse