Filförteckning för paketet modemmanager i squeeze för arkitekturen powerpc

/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.ModemManager.conf
/lib/udev/rules.d/77-mm-ericsson-mbm.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-longcheer-port-types.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-pcmcia-device-blacklist.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-platform-serial-whitelist.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-simtech-port-types.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-usb-device-blacklist.rules
/lib/udev/rules.d/77-mm-zte-port-types.rules
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-anydata.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-generic.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-gobi.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-hso.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-huawei.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-longcheer.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-mbm.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-moto-c.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-nokia.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-novatel.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-option.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-sierra.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-simtech.so
/usr/lib/ModemManager/libmm-plugin-zte.so
/usr/sbin/modem-manager
/usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.ModemManager.service
/usr/share/doc/modemmanager/AUTHORS
/usr/share/doc/modemmanager/README
/usr/share/doc/modemmanager/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/modemmanager/copyright
/usr/share/doc/modemmanager/spec.html
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/modem-manager.png
/usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.modem-manager.policy