Filförteckning för paketet mailsync i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/mailsync
/usr/share/doc/mailsync/ABSTRACT
/usr/share/doc/mailsync/AUTHORS
/usr/share/doc/mailsync/NEWS.gz
/usr/share/doc/mailsync/README.Debian
/usr/share/doc/mailsync/README.gz
/usr/share/doc/mailsync/THANKS
/usr/share/doc/mailsync/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mailsync/copyright
/usr/share/doc/mailsync/examples/mailsync.gz
/usr/share/man/man1/mailsync.1.gz