Filförteckning för paketet libghc6-vty-dev i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/lib/ghc-6.12.1/haddock/vty-3.1.8.4/vty.haddock
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty/ControlStrings.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty/Cursor.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty/LLInput.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty/Output.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/Graphics/Vty/Types.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/HSvty-3.1.8.4.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/include/gwinsz.h
/usr/lib/haskell-packages/ghc6/lib/vty-3.1.8.4/ghc-6.12.1/libHSvty-3.1.8.4.a
/usr/share/doc/libghc6-vty-dev/README
/usr/share/doc/libghc6-vty-dev/TODO
/usr/share/doc/libghc6-vty-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc6-vty-dev/copyright
/usr/share/doc/libghc6-vty-dev/examples/Test.hs
/var/lib/ghc-6.12.1/package.conf.d/vty-3.1.8.4.conf