Filförteckning för paketet libfields-camlp4-dev i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/lib/ocaml/fieldslib/META
/usr/lib/ocaml/fieldslib/fieldslib.a
/usr/lib/ocaml/fieldslib/fieldslib.cma
/usr/lib/ocaml/fieldslib/fieldslib.cmi
/usr/lib/ocaml/fieldslib/fieldslib.cmxa
/usr/lib/ocaml/fieldslib/pa_fields_conv.cmi
/usr/lib/ocaml/fieldslib/pa_fields_conv.cmo
/usr/lib/ocaml/fieldslib/pa_fields_conv.mli
/usr/share/doc-base/libfields-camlp4-dev.doc-base.apiref
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/README.gz
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/copyright
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/examples/Makefile
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/examples/OMakefile
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/examples/test.ml
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/Pa_fields_conv.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_attributes.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_class_types.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_classes.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_exceptions.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_methods.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_module_types.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_modules.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_types.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/index_values.html
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/style.css
/usr/share/doc/libfields-camlp4-dev/html/api/type_Pa_fields_conv.html
/var/lib/ocaml/lintian/libfields-camlp4-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libfields-camlp4-dev.md5sums