Filförteckning för paketet libboost-date-time1.42-dev i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/lib/libboost_date_time-mt.a
/usr/lib/libboost_date_time-mt.so
/usr/lib/libboost_date_time.a
/usr/lib/libboost_date_time.so
/usr/share/doc/libboost-date-time1.42-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.42-dev/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.42-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.42-dev/copyright