Filförteckning för paketet gfortran-4.4 i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/gfortran-4.4
/usr/bin/powerpc-linux-gnu-gfortran-4.4
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/f951
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/finclude/omp_lib.f90
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/finclude/omp_lib.h
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/finclude/omp_lib.mod
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/finclude/omp_lib_kinds.mod
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/libgfortran.a
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/libgfortran.so
/usr/lib/gcc/powerpc-linux-gnu/4.4/libgfortranbegin.a
/usr/share/doc/gcc-4.4-base/fortran/changelog.gz
/usr/share/doc/gfortran-4.4