Filförteckning för paketet fp-ide i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/fp
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/cvsco.tdf
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/cvsdiff.tdf
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/cvsup.tdf
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/fp.ans
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/gplprog.pt
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/gplunit.pt
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/grep.tdf
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/program.pt
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/tpgrep.tdf
/usr/lib/fpc/2.4.0/ide/unit.pt
/usr/share/doc/fp-ide/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fp-ide/copyright
/usr/share/doc/fp-ide/readme.ide.gz
/usr/share/lintian/overrides/fp-ide
/usr/share/man/man1/fp.1.gz