Filförteckning för paketet cbedic i squeeze för arkitekturen powerpc

/usr/bin/cbedic
/usr/share/doc/cbedic/README
/usr/share/doc/cbedic/README.Debian
/usr/share/doc/cbedic/README.bg.gz
/usr/share/doc/cbedic/README.kbedic.gz
/usr/share/doc/cbedic/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cbedic/changelog.gz
/usr/share/doc/cbedic/copyright