Filförteckning för paketet php5-xsl i squeeze för arkitekturen mipsel

/etc/php5/conf.d/xsl.ini
/usr/lib/php5/20090626+lfs/xsl.so
/usr/share/doc/php5-xsl