Filförteckning för paketet mysql-admin i squeeze för arkitekturen mipsel

/usr/bin/mabackup
/usr/bin/mysql-admin
/usr/share/applications/MySQLAdministrator.desktop
/usr/share/doc/mysql-admin/administrator.html
/usr/share/doc/mysql-admin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mysql-admin/copyright
/usr/share/doc/mysql-admin/images/backup-completed.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/backup-content.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/backup-progress.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/configure-service-mode-connection.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/configure-service-mode-window.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/connection.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/connectionerror.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/error.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/graph-settings.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/mainwindow.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/marked-area.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/options-connection.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/options-connections.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/options-general-options.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/options.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/replication.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/restore-content.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/server-logs-general-log.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/system-tray.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/user-accounts.png
/usr/share/doc/mysql-admin/images/user-information.png
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/mysql-administrator.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/mysql-administrator.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/mysql-administrator.mo
/usr/share/man/man1/mysql-admin.1.gz
/usr/share/menu/mysql-admin
/usr/share/mysql-gui/MySQLIcon_Admin_16x16.png
/usr/share/mysql-gui/MySQLIcon_Admin_32x32.png
/usr/share/mysql-gui/MySQLIcon_Admin_48x48.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Backup.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Catalog.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_CatalogOnTreeBG.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_CatalogTreeBG.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_DBConfig.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_DBModel.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_DBServer.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Database.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Field.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Health.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Index.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_KeyColumn.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Logs.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Replication.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Right.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_ServerConfig.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_ServerParams.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_ServerStartupParams.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_ServerThreads.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_StartStopService.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Statistics.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_StoredInDB.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_StoredProc.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Table.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Thread.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_User.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_UserAdmin.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_Users.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_View.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_error.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_start.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/16x16_warning.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Backup.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Catalog.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_DBConfig.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_DBModel.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_DBServer.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Database.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Field.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Health.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Index.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Logs.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Replication.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Right.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_ServerConfig.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_ServerParams.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_ServerStartupParams.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_ServerThreads.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_StartStopService.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Statistics.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_StoredInDB.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_StoredProc.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Table.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Thread.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_User.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_UserAdmin.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/24x24_Users.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/about.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/admin_preferences.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/backup.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/backup.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/backup_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/catalogs.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/catalogs.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/catalogs_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/connect_header_admin.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/disk_level_bg.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/disk_level_fg.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/health.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/health.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/health_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/health_level_bg.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/health_level_fg.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/innodb_data_file.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/main_window.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/merlin_advisors_sticker.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/merlin_alerts.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/merlin_graphs_sticker.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/merlin_grid_graph.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqladmin_health.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqladmin_startup_variables_description.dtd
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqladmin_startup_variables_description.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqladmin_status_variables.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqladmin_system_variables.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqlx_translations_administrator.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/mysqlx_translations_general.xml
/usr/share/mysql-gui/administrator/option_checked.xpm
/usr/share/mysql-gui/administrator/option_checked_light.xpm
/usr/share/mysql-gui/administrator/option_crossed.xpm
/usr/share/mysql-gui/administrator/option_unchecked.xpm
/usr/share/mysql-gui/administrator/replication.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/replication_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/replication_status.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/restore.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/restore.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/restore_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_connections.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_connections.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_connections_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_info.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_info_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_information.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_logs.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_logs.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/server_logs_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_config.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_config_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_control.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_pause.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_start.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_status_paused.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_status_running.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_status_stopped.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/service_stop.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/startup_parameters.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/startup_variables.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/startup_variables_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/user_admin.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/user_admin_gray.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/user_administration.glade
/usr/share/mysql-gui/administrator/variable.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/variable_disabled.png
/usr/share/mysql-gui/administrator/variable_editable.png
/usr/share/pixmaps/mysql-admin.xpm