Filförteckning för paketet mcdp i squeeze för arkitekturen mipsel

/usr/bin/mcdp
/usr/share/doc/mcdp/README
/usr/share/doc/mcdp/THANKS
/usr/share/doc/mcdp/TODO
/usr/share/doc/mcdp/WISHLIST
/usr/share/doc/mcdp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mcdp/changelog.gz
/usr/share/doc/mcdp/copyright
/usr/share/man/man1/mcdp.1.gz