Filförteckning för paketet logtool i squeeze för arkitekturen mipsel

/etc/logtool/blue
/etc/logtool/brightblue
/etc/logtool/brightcyan
/etc/logtool/brightgreen
/etc/logtool/brightmagenta
/etc/logtool/brightred
/etc/logtool/brightwhite
/etc/logtool/brightyellow
/etc/logtool/cyan
/etc/logtool/exclude
/etc/logtool/green
/etc/logtool/include
/etc/logtool/logtool.conf
/etc/logtool/magenta
/etc/logtool/white
/etc/logtool/yellow
/usr/bin/logtool
/usr/share/doc/logtool/CREDITS
/usr/share/doc/logtool/README.gz
/usr/share/doc/logtool/TODO
/usr/share/doc/logtool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/logtool/changelog.gz
/usr/share/doc/logtool/copyright
/usr/share/lintian/overrides/logtool
/usr/share/man/man1/logtool.1.gz