Filförteckning för paketet libgnome-keyring-dev i squeeze för arkitekturen mipsel

/usr/include/gnome-keyring-1/gnome-keyring-memory.h
/usr/include/gnome-keyring-1/gnome-keyring-result.h
/usr/include/gnome-keyring-1/gnome-keyring.h
/usr/lib/libgnome-keyring.a
/usr/lib/libgnome-keyring.so
/usr/lib/pkgconfig/gnome-keyring-1.pc
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/README
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgnome-keyring-dev/copyright
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Callbacks.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Item-ACLs.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Item-Attributes.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Item-Information.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Keyring-Info.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Keyring-Items.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Keyrings.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Network-Passwords.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Non-pageable-Memory.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Result-Codes.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring-Search-Functionality.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring.devhelp
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/gnome-keyring.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/index.sgml
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/gnome-keyring/up.png