Filförteckning för paketet gobjc-multilib i squeeze för arkitekturen mipsel

/usr/share/doc/gobjc-multilib