Filförteckning för paketet g++-4.3-multilib i squeeze för arkitekturen mipsel

/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/64/libstdc++.a
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/64/libstdc++.so
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/64/libstdc++_pic.a
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/64/libsupc++.a
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/n32/libstdc++.a
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/n32/libstdc++.so
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/n32/libstdc++_pic.a
/usr/lib/gcc/mipsel-linux-gnu/4.3/n32/libsupc++.a
/usr/share/doc/g++-4.3-multilib