Filförteckning för paketet usbutils i squeeze för arkitekturen mips

/usr/bin/lsusb
/usr/bin/usb-devices
/usr/sbin/lsusb
/usr/sbin/update-usbids
/usr/share/doc/usbutils/README.Debian
/usr/share/doc/usbutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/usbutils/changelog.gz
/usr/share/doc/usbutils/copyright
/usr/share/man/man1/lsusb.1.gz
/usr/share/man/man1/usb-devices.1.gz
/usr/share/man/man8/lsusb.8.gz
/usr/share/man/man8/update-usbids.8.gz
/usr/share/misc/usb.ids
/usr/share/pkgconfig/usbutils.pc
/var/lib/usbutils/usb.ids