Filförteckning för paketet tapecalc i squeeze för arkitekturen mips

/usr/bin/tapecalc
/usr/share/doc/tapecalc/README
/usr/share/doc/tapecalc/README.Debian
/usr/share/doc/tapecalc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tapecalc/copyright
/usr/share/man/man1/tapecalc.1.gz
/usr/share/tapecalc/tapecalc.hlp