Filförteckning för paketet libtcltk-ruby1.9.1 i squeeze för arkitekturen mips

/usr/lib/ruby/1.9.1/mips-linux/tcltklib.so
/usr/lib/ruby/1.9.1/mips-linux/tkutil.so
/usr/lib/ruby/1.9.1/multi-tk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/remote-tk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tcltk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/after.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/autoload.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/bgerror.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/bindtag.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/busy.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/button.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/canvas.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/canvastag.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/checkbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/clipboard.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/clock.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/composite.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/console.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/dialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/encodedstr.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/entry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/event.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/font.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/fontchooser.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/frame.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/grid.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/image.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/itemconfig.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/itemfont.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/kinput.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/label.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/labelframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/listbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/macpkg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/menu.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/menubar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/menuspec.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/message.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/mngfocus.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/msgcat.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/namespace.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/optiondb.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/optionobj.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/pack.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/package.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/palette.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/panedwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/place.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/radiobutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/root.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/scale.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/scrollable.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/scrollbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/scrollbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/selection.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/spinbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/tagfont.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/text.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/textimage.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/textmark.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/texttag.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/textwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/timer.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/toplevel.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/ttk_selector.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/txtwin_abst.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/validation.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/variable.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/virtevent.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/winfo.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/winpkg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/wm.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tk/xim.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkafter.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkbgerror.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkcanvas.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkclass.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkconsole.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkdialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/ICONS.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/ICONS/icons.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/ICONS/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/barchart.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/bitmap.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/busy.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/component.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/container.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/cutbuffer.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/dragdrop.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/eps.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/graph.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/htext.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/spline.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/stripchart.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/table.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tabnotebook.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tabset.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/ted.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/button.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/checkbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/frame.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/label.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/radiobutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/scrollbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tile/toplevel.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/tree.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/treeview.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/unix_dnd.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/vector.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/watch.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/win_printer.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/blt/winop.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/arrowbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/bitmap.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/button.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/buttonbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/combobox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/dialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/dragsite.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/dropsite.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/dynamichelp.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/entry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/label.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/labelentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/labelframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/listbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/mainframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/messagedlg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/notebook.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/pagesmanager.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/panedwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/panelframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/passwddlg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/progressbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/progressdlg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/scrollableframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/scrolledwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/scrollview.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/selectcolor.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/selectfont.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/separator.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/spinbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/statusbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/titleframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/tree.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/bwidget/widget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itcl.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itcl/incr_tcl.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itcl/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itk/incr_tk.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/itk/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/buttonbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/calendar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/canvasprintbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/canvasprintdialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/checkbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/combobox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/dateentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/datefield.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/dialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/dialogshell.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/disjointlistbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/entryfield.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/extbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/extfileselectionbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/extfileselectiondialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/feedback.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/fileselectionbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/fileselectiondialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/finddialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/hierarchy.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/hyperhelp.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/labeledframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/labeledwidget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/mainwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/menubar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/messagebox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/messagedialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/notebook.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/optionmenu.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/panedwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/promptdialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/pushbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/radiobox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scopedobject.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledcanvas.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledhtml.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledlistbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledtext.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/scrolledwidget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/selectionbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/selectiondialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/shell.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/spindate.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/spinint.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/spinner.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/spintime.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/tabnotebook.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/tabset.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/timeentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/timefield.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/toolbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/iwidgets/watch.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/pkg_checker.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/autoscroll.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/calendar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/canvas_sqmap.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/canvas_zoom.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/chatwidget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/crosshair.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/ctext.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/cursor.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/dateentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/datefield.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/diagrams.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/dialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/getstring.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/history.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/ico.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/ip_entry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/khim.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/menuentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/ntext.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/panelframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/plotchart.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/ruler.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/screenruler.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/scrolledwindow.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/scrollwin.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/statusbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/style.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/superframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/swaplist.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/tablelist.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/tablelist_core.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/tablelist_tile.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/tkpiechart.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/toolbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/tooltip.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tcllib/widget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tclx.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tclx/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tclx/tclx.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/dialog.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/sizegrip.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/style.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tcheckbutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tcombobox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tentry.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tlabel.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tlabelframe.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tmenubutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tnotebook.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tpaned.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tprogressbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tradiobutton.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/treeview.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tscale.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tscrollbar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tseparator.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tspinbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tile/tsquare.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkDND.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkDND/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkDND/shape.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkDND/tkdnd.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkHTML.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkHTML/htmlwidget.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkHTML/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/bmp.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/gif.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/ico.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/jpeg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/pcx.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/pixmap.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/png.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/ppm.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/ps.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/sgi.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/sun.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/tga.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/tiff.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/window.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/xbm.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tkimg/xpm.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktable.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktable/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktable/tktable.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktrans.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktrans/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/tktrans/tktrans.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/treectrl.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/treectrl/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/treectrl/tktreectrl.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/trofs.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/trofs/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/trofs/trofs.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/version.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/bargraph.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/charts.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/dial.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/pie.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/vu/spinbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/winico.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/winico/setup.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkextlib/winico/winico.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkfont.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkmacpkg.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkmenubar.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkmngfocus.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkpalette.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkscrollbox.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tktext.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkvirtevent.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/tkwinpkg.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/MANUAL_tcltklib.eng.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/MANUAL_tcltklib.eucj.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.1st
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.ActiveTcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.fork
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.lib
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.macosx-aqua
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.tcllib.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.tcltklib.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/README.tkimg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/SUPPORT_STATUS.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/changelog.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/copyright
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/24hr_clock.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/binding_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/bindtag_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/binstr_usage.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/btn_with_frame.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/cd_timer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/cmd_res_test.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/cmd_resource
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ChangeLog
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ChangeLog.prev
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/README.1st
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/README.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/README.tkencoding
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/anilabel.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/aniwave.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/arrow.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/bind.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/bitmap.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/browse1
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/browse2
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/button.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/check.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/check2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/clrpick.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/colors.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/combo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/cscroll.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ctext.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/dialog1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/dialog2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/doc.org/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/doc.org/README.JP
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/doc.org/README.tk80
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/doc.org/license.terms
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/doc.org/license.terms.tk80
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/entry1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/entry2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/entry3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/filebox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/floor.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/floor2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/form.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/goldberg.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/hello
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/hscale.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/icon.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/image1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/image2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/image3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/items.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ixset.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ixset2.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/knightstour.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/label.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/labelframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/mclist.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/menu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/menu84.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/menubu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/msgbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/msgbox2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/paned1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/paned2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/pendulum.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/plot.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/puzzle.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/radio.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/radio2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/radio3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/rmt.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/rolodex.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ruler.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/sayings.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/search.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/spin.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/square
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/states.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/style.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/tcolor.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/text.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/textpeer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/timer
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/tkencoding.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/toolbar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/tree.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ttkbut.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ttkmenu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ttknote.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ttkpane.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/ttkprogress.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/twind.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/twind2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/unicodeout.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/vscale.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-en/widget.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/README.1st
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/anilabel.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/aniwave.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/arrow.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/bind.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/bitmap.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/browse1
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/browse2
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/button.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/check.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/check2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/clrpick.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/colors.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/combo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/cscroll.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ctext.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/dialog1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/dialog2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/doc.org/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/doc.org/README.JP
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/doc.org/README.tk80
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/doc.org/license.terms
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/doc.org/license.terms.tk80
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/entry1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/entry2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/entry3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/filebox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/floor.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/floor2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/form.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/goldberg.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/hello
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/hscale.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/icon.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/image1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/image2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/image3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/items.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ixset.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ixset2.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/knightstour.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/label.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/labelframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/mclist.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/menu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/menu84.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/menu8x.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/menubu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/msgbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/msgbox2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/paned1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/paned2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/pendulum.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/plot.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/puzzle.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/radio.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/radio2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/radio3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/rmt.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/rolodex-j.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/rolodex.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ruler.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/sayings.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/search.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/spin.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/square
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/states.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/style.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/tcolor.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/text.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/textpeer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/timer
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/toolbar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/tree.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ttkbut.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ttkmenu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ttknote.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ttkpane.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/ttkprogress.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/twind.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/twind2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/unicodeout.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/vscale.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/demos-jp/widget.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/editable_listbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/encstr_usage.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/figmemo_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/earth.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/earthris.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/face.xbm.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/flagdown.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/flagup.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/gray25.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/grey.25
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/grey.5
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/letters.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/noletter.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/pattern.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/tcllogo.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/images/teapot.ppm.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/irbtk.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/irbtkw.rbw
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/iso2022-kr.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/menubar1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/menubar2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/menubar3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/cs.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/de.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/el.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/en.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/en_gb.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/eo.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/es.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/fr.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/it.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/ja.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/nl.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/pl.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb/ru.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb2/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb2/de.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_rb2/ja.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/cs.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/de.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/el.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/en.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/en_gb.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/eo.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/es.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/fr.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/it.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/ja.msg
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/license.terms
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/nl.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/pl.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/msgs_tk/ru.msg.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/multi-ip_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/multi-ip_sample2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/optobj_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/propagate.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/remote-ip_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/remote-ip_sample2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/resource.en
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/resource.ja
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/safe-tk.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/scrollframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/batsu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/lines0.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/lines1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/lines2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/lines3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/lines4.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/maru.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/safeTk.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/sample0.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/sample1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tcltklib/sample2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkalignbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkballoonhelp.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkbiff.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkbrowse.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkcombobox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkdialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/ICONS/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/ICONS/tkIcons-sample.kde.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/ICONS/tkIcons.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/ICONS/tkIcons.kde.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/ICONS/viewIcons.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/barchart5.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/calendar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/graph6.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/graph7.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/graph7a.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/graph7b.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/graph7c.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/images/buckskin.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/images/chalk.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/images/qv100.t.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/images/rain.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/images/sample.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/pareto.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/plot1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/plot1b.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/readme.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/scripts/stipples.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/winop1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/blt/winop2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/basic.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/bwidget.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/dnd.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/manager.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/select.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/tmpldlg.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/tree.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/bwidget/x1.xbm.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/box.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/clear.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/close.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/copy.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/cut.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/exit.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/find.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/help.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/line.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/mag.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/new.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/open.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/oval.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/paste.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/points.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/poly.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/print.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/ruler.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/save.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/select.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/catalog_demo/images/text.xbm
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/buttonbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/calendar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/canvasprintbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/canvasprintdialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/checkbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/combobox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/dateentry.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/datefield.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/dialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/dialogshell.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/disjointlistbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/entryfield-1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/entryfield-2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/entryfield-3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/extbutton.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/extfileselectionbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/extfileselectiondialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/feedback.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/fileselectionbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/fileselectiondialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/finddialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/hierarchy.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/hyperhelp.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/labeledframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/labeledwidget.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/mainwindow.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/menubar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/menubar2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/messagebox1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/messagebox2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/messagedialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/notebook.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/notebook2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/optionmenu.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/panedwindow.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/panedwindow2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/promptdialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/pushbutton.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/radiobox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/scrolledcanvas.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/scrolledframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/scrolledhtml.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/scrolledlistbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/scrolledtext.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/selectionbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/selectiondialog.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/shell.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/spindate.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/spinint.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/spinner.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/spintime.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/tabnotebook.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/tabnotebook2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/tabset.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/timeentry.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/timefield.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/toolbar.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/iwidgets/sample/watch.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/datefield.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/plotdemos1.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/plotdemos2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/plotdemos3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tcllib/xyplot.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/iconlib.tcl.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/readme.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/repeater.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowdown-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowdown-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowdown.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowleft-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowleft-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowleft.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowright-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowright-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowright.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowup-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowup-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/arrowup.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/button-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/button-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/button-n.xcf
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/button-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/check-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/check-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/check-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/check-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/radio-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/radio-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/radio-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/radio-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/sb-thumb-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/sb-thumb.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/sb-vthumb-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/sb-vthumb.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/slider-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/slider.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/vslider-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/blue/vslider.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/blue/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik.tcl.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowdown-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowdown-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowleft-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowleft-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowright-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowright-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowup-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/arrowup-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/button-d.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/button-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/button-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/button-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/button-s.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/check-c.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/check-u.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/hsb-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/hsb-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/hslider-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/mbut-a.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/mbut-arrow-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/mbut-d.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/mbut-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/radio-c.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/radio-u.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/tab-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/tab-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/tbar-a.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/tbar-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/tbar-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/vsb-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/vsb-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/keramik/vslider-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/keramik/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc.tcl.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/button-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/button-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/button-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/check-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/check-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/check-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/check-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/radio-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/radio-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/radio-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/kroc/radio-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/kroc/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik.tcl
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowdown-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowdown-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowleft-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowleft-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowright-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowright-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowup-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/arrowup-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/button-h.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/button-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/button-p.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/check-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/check-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/check-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/check-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/check-pc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/hsb-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/hslider-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/radio-hc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/radio-hu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/radio-nc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/radio-nu.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/radio-pc.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/vsb-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/themes/plastik/plastik/vslider-n.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tile/toolbutton.tcl.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/Orig_COPYRIGHT.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/README
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/hv.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image1.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image10
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image11
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image12
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image13
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image14
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image2
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image3
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image4
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image5
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image6
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image7
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image8
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/image9
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page1/index.html
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image1
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image10
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image11
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image12
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image13
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image14
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image15
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image16
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image17
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image18
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image19
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image2
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image20
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image21
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image22
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image23
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image24
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image25
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image26
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image27
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image28
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image29
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image3.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image30
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image31
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image32
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image33
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image34
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image35
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image36
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image37
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image38.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image39
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image4
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image5
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image6
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image7
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image8
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/image9
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page2/index.html
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image1
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image10.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image11.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image12
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image13.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image14
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image2
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image3
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image4
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image5
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image6
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image7
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image8
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/image9
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page3/index.html
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image1
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image2.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image3.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image4
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image5
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image6
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image7
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image8
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/image9
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/page4/index.html
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkHTML/ss.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkimg/demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkimg/license_terms_of_Img_extension
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tkimg/readme.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/basic.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/buttons.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/command.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/debug.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/dynarows.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/maxsize.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/spreadsheet.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/tcllogo.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/tktable/valid.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/bitmaps.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/explorer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/help.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/imovie.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/layout.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/mailwasher.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/outlook-folders.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/outlook-newgroup.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/big-dll.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/big-exe.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/big-file.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/big-folder.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/big-txt.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/checked.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/file.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/folder-closed.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/folder-open.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/help-book-closed.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/help-book-open.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/help-page.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-01.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-02.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-03.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-04.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-05.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-06.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/imovie-07.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-check-off.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-check-on.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-print.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-radio-off.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-radio-on.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-search.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/internet-security.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/mac-collapse.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/mac-expand.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-arrow.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-clip.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-deleted.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-draft.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-folder.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-group.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-inbox.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-local.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-main.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-outbox.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-read-2.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-read.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-sent.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-server.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-unread.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/outlook-watch.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/sky.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/small-dll.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/small-exe.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/small-file.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/small-folder.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/small-txt.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/pics/unchecked.gif
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/random.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/readme.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/treectrl/www-options.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/Orig_LICENSE.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/README.txt
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/canvItems.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/canvSticker.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/canvSticker2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/dial_demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/m128_000.xbm.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/oscilloscope.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/pie.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkextlib/vu/vu_demo.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkfrom.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkhello.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkline.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmenubutton.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmsgcat-load_rb.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmsgcat-load_rb2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmsgcat-load_tk.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmulticolumnlist.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmultilistbox.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkmultilistframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkoptdb-safeTk.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkoptdb.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tkrttimer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tksleep_sample.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktextframe.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktextio.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktimer.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktimer2.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktimer3.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktree.rb
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/tktree.tcl.gz
/usr/share/doc/libtcltk-ruby1.9.1/examples/ttk_wrapper.rb