Filförteckning för paketet liblircclient-dev i squeeze för arkitekturen mips

/usr/include/lirc/lirc_client.h
/usr/lib/liblirc_client.a
/usr/lib/liblirc_client.so
/usr/lib/pkgconfig/liblircclient0.pc
/usr/share/aclocal/lirc.m4
/usr/share/doc/liblircclient-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblircclient-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblircclient-dev/copyright