Filförteckning för paketet irssi-plugin-silc i squeeze för arkitekturen mips

/usr/lib/irssi/modules/libfe_silc.so
/usr/lib/irssi/modules/libsilc_core.so
/usr/lib/perl5/Irssi/Silc.pm
/usr/lib/perl5/auto/Irssi/Silc/Silc.bs
/usr/lib/perl5/auto/Irssi/Silc/Silc.so
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/CREDITS
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/FAQ.gz
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/README.Debian
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/README.gz
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/TODO.gz
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/changelog.gz
/usr/share/doc/irssi-plugin-silc/copyright
/usr/share/irssi/help/silc/action
/usr/share/irssi/help/silc/admin
/usr/share/irssi/help/silc/alias
/usr/share/irssi/help/silc/attr
/usr/share/irssi/help/silc/away
/usr/share/irssi/help/silc/ban
/usr/share/irssi/help/silc/beep
/usr/share/irssi/help/silc/bind
/usr/share/irssi/help/silc/cat
/usr/share/irssi/help/silc/cd
/usr/share/irssi/help/silc/channel
/usr/share/irssi/help/silc/clear
/usr/share/irssi/help/silc/close
/usr/share/irssi/help/silc/cmode
/usr/share/irssi/help/silc/connect
/usr/share/irssi/help/silc/cumode
/usr/share/irssi/help/silc/cycle
/usr/share/irssi/help/silc/date
/usr/share/irssi/help/silc/dehilight
/usr/share/irssi/help/silc/detach
/usr/share/irssi/help/silc/disconnect
/usr/share/irssi/help/silc/echo
/usr/share/irssi/help/silc/eval
/usr/share/irssi/help/silc/exec
/usr/share/irssi/help/silc/file
/usr/share/irssi/help/silc/format
/usr/share/irssi/help/silc/getkey
/usr/share/irssi/help/silc/help
/usr/share/irssi/help/silc/hilight
/usr/share/irssi/help/silc/ignore
/usr/share/irssi/help/silc/info
/usr/share/irssi/help/silc/invite
/usr/share/irssi/help/silc/invitelist
/usr/share/irssi/help/silc/join
/usr/share/irssi/help/silc/key
/usr/share/irssi/help/silc/kick
/usr/share/irssi/help/silc/kickban
/usr/share/irssi/help/silc/kill
/usr/share/irssi/help/silc/knockout
/usr/share/irssi/help/silc/lastlog
/usr/share/irssi/help/silc/layout
/usr/share/irssi/help/silc/levels
/usr/share/irssi/help/silc/list
/usr/share/irssi/help/silc/listkeys
/usr/share/irssi/help/silc/load
/usr/share/irssi/help/silc/log
/usr/share/irssi/help/silc/me
/usr/share/irssi/help/silc/mmsg
/usr/share/irssi/help/silc/motd
/usr/share/irssi/help/silc/msg
/usr/share/irssi/help/silc/names
/usr/share/irssi/help/silc/nick
/usr/share/irssi/help/silc/notice
/usr/share/irssi/help/silc/oper
/usr/share/irssi/help/silc/part
/usr/share/irssi/help/silc/perlflush
/usr/share/irssi/help/silc/ping
/usr/share/irssi/help/silc/query
/usr/share/irssi/help/silc/quit
/usr/share/irssi/help/silc/recode
/usr/share/irssi/help/silc/reconnect
/usr/share/irssi/help/silc/reload
/usr/share/irssi/help/silc/rmreconns
/usr/share/irssi/help/silc/rmrejoins
/usr/share/irssi/help/silc/save
/usr/share/irssi/help/silc/sconnect
/usr/share/irssi/help/silc/script
/usr/share/irssi/help/silc/scrollback
/usr/share/irssi/help/silc/server
/usr/share/irssi/help/silc/set
/usr/share/irssi/help/silc/shutdown
/usr/share/irssi/help/silc/silc
/usr/share/irssi/help/silc/silcnet
/usr/share/irssi/help/silc/silcoper
/usr/share/irssi/help/silc/smsg
/usr/share/irssi/help/silc/stats
/usr/share/irssi/help/silc/statusbar
/usr/share/irssi/help/silc/toggle
/usr/share/irssi/help/silc/topic
/usr/share/irssi/help/silc/umode
/usr/share/irssi/help/silc/unalias
/usr/share/irssi/help/silc/unignore
/usr/share/irssi/help/silc/unload
/usr/share/irssi/help/silc/unquery
/usr/share/irssi/help/silc/users
/usr/share/irssi/help/silc/version
/usr/share/irssi/help/silc/watch
/usr/share/irssi/help/silc/whois
/usr/share/irssi/help/silc/whowas
/usr/share/irssi/help/silc/window
/usr/share/irssi/scripts/silc.pl