Filförteckning för paketet cups i squeeze för arkitekturen mips

/etc/cups/cups-files.conf
/etc/cups/cupsd.conf.default
/etc/cups/snmp.conf
/etc/default/cups
/etc/fonts/conf.d/99pdftoopvp.conf
/etc/init.d/cups
/etc/logrotate.d/cups
/etc/pam.d/cups
/usr/lib/cups/backend-available/dnssd
/usr/lib/cups/backend-available/http
/usr/lib/cups/backend-available/ipp
/usr/lib/cups/backend-available/lpd
/usr/lib/cups/backend-available/mdns
/usr/lib/cups/backend-available/parallel
/usr/lib/cups/backend-available/scsi
/usr/lib/cups/backend-available/serial
/usr/lib/cups/backend-available/snmp
/usr/lib/cups/backend-available/socket
/usr/lib/cups/backend-available/usb
/usr/lib/cups/cgi-bin/admin.cgi
/usr/lib/cups/cgi-bin/classes.cgi
/usr/lib/cups/cgi-bin/help.cgi
/usr/lib/cups/cgi-bin/jobs.cgi
/usr/lib/cups/cgi-bin/printers.cgi
/usr/lib/cups/daemon/cups-deviced
/usr/lib/cups/daemon/cups-driverd
/usr/lib/cups/daemon/cups-lpd
/usr/lib/cups/daemon/cups-polld
/usr/lib/cups/filter/bannertops
/usr/lib/cups/filter/commandtoescpx
/usr/lib/cups/filter/commandtopclx
/usr/lib/cups/filter/commandtops
/usr/lib/cups/filter/cpdftocps
/usr/lib/cups/filter/gziptoany
/usr/lib/cups/filter/hpgltops
/usr/lib/cups/filter/imagetopdf
/usr/lib/cups/filter/imagetops
/usr/lib/cups/filter/imagetoraster
/usr/lib/cups/filter/oopstops
/usr/lib/cups/filter/pdftoijs
/usr/lib/cups/filter/pdftoopvp
/usr/lib/cups/filter/pdftopdf
/usr/lib/cups/filter/pdftops
/usr/lib/cups/filter/pstopdf
/usr/lib/cups/filter/pstops
/usr/lib/cups/filter/rastertodymo
/usr/lib/cups/filter/rastertoepson
/usr/lib/cups/filter/rastertoescpx
/usr/lib/cups/filter/rastertohp
/usr/lib/cups/filter/rastertolabel
/usr/lib/cups/filter/rastertopclx
/usr/lib/cups/filter/textonly
/usr/lib/cups/filter/texttopdf
/usr/lib/cups/filter/texttops
/usr/lib/cups/monitor/bcp
/usr/lib/cups/monitor/tbcp
/usr/lib/cups/notifier/dbus
/usr/lib/cups/notifier/mailto
/usr/lib/cups/notifier/rss
/usr/sbin/cupsd
/usr/sbin/cupsfilter
/usr/share/bug/cups/presubj
/usr/share/cups/banners/classified
/usr/share/cups/banners/confidential
/usr/share/cups/banners/secret
/usr/share/cups/banners/standard
/usr/share/cups/banners/topsecret
/usr/share/cups/banners/unclassified
/usr/share/cups/data/HPGLprolog
/usr/share/cups/data/psglyphs
/usr/share/cups/data/testprint
/usr/share/cups/doc-root/cups-printable.css
/usr/share/cups/doc-root/cups.css
/usr/share/cups/doc-root/de/index.html
/usr/share/cups/doc-root/es/index.html
/usr/share/cups/doc-root/eu/index.html
/usr/share/cups/doc-root/help/accounting.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-array.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-cgi.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-cups.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-driver.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-filedir.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-filter.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-httpipp.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-mime.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-overview.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-ppd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-ppdc.html
/usr/share/cups/doc-root/help/api-raster.html
/usr/share/cups/doc-root/help/cgi.html
/usr/share/cups/doc-root/help/glossary.html
/usr/share/cups/doc-root/help/kerberos.html
/usr/share/cups/doc-root/help/license.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-backend.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cancel.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cups-config.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cups-lpd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cups-polld.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupsaccept.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupsaddsmb.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupsd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupsenable.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupstestdsc.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-cupstestppd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-drv.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-filter.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lp.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpadmin.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpc.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpinfo.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpmove.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpoptions.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lppasswd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpq.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpr.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lprm.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-lpstat.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-mime.convs.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-mime.types.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-notifier.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-ppdc.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-ppdhtml.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-ppdi.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-ppdmerge.html
/usr/share/cups/doc-root/help/man-ppdpo.html
/usr/share/cups/doc-root/help/network.html
/usr/share/cups/doc-root/help/options.html
/usr/share/cups/doc-root/help/overview.html
/usr/share/cups/doc-root/help/policies.html
/usr/share/cups/doc-root/help/postscript-driver.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ppd-compiler.html
/usr/share/cups/doc-root/help/raster-driver.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-access_log.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-classes-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-client-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-cups-files-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-cupsd-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-error_log.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-mailto-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-page_log.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-ppdcfile.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-printers-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-snmp-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/ref-subscriptions-conf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/security.html
/usr/share/cups/doc-root/help/sharing.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-banner.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-browsing.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-cmp.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-command.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-design.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-ipp.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-pdf.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-postscript.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-ppd.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-raster.html
/usr/share/cups/doc-root/help/spec-stp.html
/usr/share/cups/doc-root/help/standard.html
/usr/share/cups/doc-root/help/translation.html
/usr/share/cups/doc-root/help/whatsnew.html
/usr/share/cups/doc-root/id/index.html
/usr/share/cups/doc-root/images/color-wheel.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups-block-diagram.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups-command-chain.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups-icon.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups-postscript-chain.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups-raster-chain.png
/usr/share/cups/doc-root/images/cups.png
/usr/share/cups/doc-root/images/left.gif
/usr/share/cups/doc-root/images/raster.png
/usr/share/cups/doc-root/images/right.gif
/usr/share/cups/doc-root/images/sel.gif
/usr/share/cups/doc-root/images/smiley.jpg
/usr/share/cups/doc-root/images/unsel.gif
/usr/share/cups/doc-root/images/wait.gif
/usr/share/cups/doc-root/index.html
/usr/share/cups/doc-root/it/index.html
/usr/share/cups/doc-root/ja/index.html
/usr/share/cups/doc-root/pl/index.html
/usr/share/cups/doc-root/robots.txt
/usr/share/cups/doc-root/ru/index.html
/usr/share/cups/fonts/FreeMono.ttf
/usr/share/cups/fonts/FreeMonoBold.ttf
/usr/share/cups/fonts/FreeMonoBoldOblique.ttf
/usr/share/cups/fonts/FreeMonoOblique.ttf
/usr/share/cups/fonts/Monospace
/usr/share/cups/fonts/Monospace-Bold
/usr/share/cups/fonts/Monospace-BoldOblique
/usr/share/cups/fonts/Monospace-Oblique
/usr/share/cups/mime/cpdftocps.convs
/usr/share/cups/mime/imagetopdf.convs
/usr/share/cups/mime/imagetopdf.types
/usr/share/cups/mime/mime.convs
/usr/share/cups/mime/mime.types
/usr/share/cups/mime/oopstops.convs
/usr/share/cups/mime/oopstops.types
/usr/share/cups/mime/pdf.types
/usr/share/cups/mime/pdftopdf.convs
/usr/share/cups/mime/pstopdf.convs
/usr/share/cups/mime/text.convs
/usr/share/cups/mime/texttopdf.convs
/usr/share/cups/templates/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/de/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/es/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/eu/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/id/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/it/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ja/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/pl/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/add-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/add-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/add-rss-subscription.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/admin.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/choose-device.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/choose-make.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/choose-model.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/choose-serial.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/choose-uri.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/classes-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/classes.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/command.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/edit-config.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/error-op.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/error.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/help-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/help-printable.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/help-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-cancel.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-hold.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-move.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-moved.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-release.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/job-restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/jobs.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/list-available-printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/modify-class.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/modify-printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/norestart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-boolean.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-conflict.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-pickmany.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-pickone.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/option-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/pager.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-accept.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-configured.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-confirm.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-default.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-deleted.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-jobs-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-modified.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-purge.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-reject.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-start.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer-stop.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printers-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/printers.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/restart.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/ru/users.tmpl
/usr/share/cups/templates/samba-export.tmpl
/usr/share/cups/templates/samba-exported.tmpl
/usr/share/cups/templates/search.tmpl
/usr/share/cups/templates/set-printer-options-header.tmpl
/usr/share/cups/templates/set-printer-options-trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/subscription-added.tmpl
/usr/share/cups/templates/subscription-canceled.tmpl
/usr/share/cups/templates/test-page.tmpl
/usr/share/cups/templates/trailer.tmpl
/usr/share/cups/templates/users.tmpl
/usr/share/doc-base/cups
/usr/share/doc/cups/CREDITS.txt
/usr/share/doc/cups/HOWTO_BUGREPORT.txt
/usr/share/doc/cups/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cups/README.pdf-filters.gz
/usr/share/doc/cups/README.txt.gz
/usr/share/doc/cups/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cups/changelog.gz
/usr/share/doc/cups/copyright
/usr/share/doc/cups/examples/HP-PhotoSmart_Pro_B8300-hpijs-pdftoijs.ppd.gz
/usr/share/doc/cups/examples/dvipipetops.INSTALL
/usr/share/doc/cups/examples/dvipipetops.convs
/usr/share/doc/cups/examples/dvipipetops.gz
/usr/share/doc/cups/examples/dvipipetops.types
/usr/share/doc/cups/examples/mailto
/usr/share/doc/cups/examples/pdf.ppd.gz
/usr/share/doc/cups/examples/printer.schema
/usr/share/doc/cups/examples/pstopdf.gz
/usr/share/doc/cups/examples/samba-postscript.convs
/usr/share/doc/cups/examples/samba-postscript.types
/usr/share/doc/cups/examples/samba-to-ps
/usr/share/doc/cups/examples/texttopdf-text.sh
/usr/share/doc/cups/online-docs
/usr/share/lintian/overrides/cups
/usr/share/man/de/man5/classes.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/cups-files.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/cups-snmp.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/cupsd.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/mailto.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/mime.convs.5.gz
/usr/share/man/de/man5/mime.types.5.gz
/usr/share/man/de/man5/printers.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man5/subscriptions.conf.5.gz
/usr/share/man/de/man7/backend.7.gz
/usr/share/man/de/man7/filter.7.gz
/usr/share/man/de/man8/cups-deviced.8.gz
/usr/share/man/de/man8/cups-driverd.8.gz
/usr/share/man/de/man8/cups-polld.8.gz
/usr/share/man/fr/man5/classes.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/cups-files.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/cups-snmp.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/cupsd.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/mailto.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/mime.convs.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/mime.types.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/printers.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man5/subscriptions.conf.5.gz
/usr/share/man/fr/man7/backend.7.gz
/usr/share/man/fr/man7/filter.7.gz
/usr/share/man/fr/man8/cups-deviced.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/cups-driverd.8.gz
/usr/share/man/fr/man8/cups-polld.8.gz
/usr/share/man/man5/classes.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/cups-files.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/cups-snmp.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/cupsd.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/mailto.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/mime.convs.5.gz
/usr/share/man/man5/mime.types.5.gz
/usr/share/man/man5/printers.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/subscriptions.conf.5.gz
/usr/share/man/man7/backend.7.gz
/usr/share/man/man7/filter.7.gz
/usr/share/man/man8/cups-deviced.8.gz
/usr/share/man/man8/cups-driverd.8.gz
/usr/share/man/man8/cups-polld.8.gz
/usr/share/man/man8/cupsd.8.gz
/usr/share/man/man8/cupsfilter.8.gz
/usr/share/ppd/cups-included/postscript.ppd
/usr/share/ppd/cups-included/textonly.ppd