Filförteckning för paketet xchat i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/xchat
/usr/lib/xchat/plugins/perl.la
/usr/lib/xchat/plugins/perl.so
/usr/lib/xchat/plugins/python.la
/usr/lib/xchat/plugins/python.so
/usr/lib/xchat/plugins/tcl.la
/usr/lib/xchat/plugins/tcl.so
/usr/share/applications/xchat.desktop
/usr/share/doc/xchat
/usr/share/icons/xchat.xpm
/usr/share/man/man1/xchat.1.gz
/usr/share/menu/xchat
/usr/share/pixmaps/xchat.png