all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: tenshi  ]

Package: tenshi (0.11-2)

Links for tenshi

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package tenshi:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

loggövervaknings- och rapportverktyg

Tenshi är ett loggövervakningsprogram, designat för att övervaka en eller fler loggfiler efter rader som matchar användardefinierade reguljära uttryck och rapportera sådan matchningar. De reguljära uttrycken tilldelas köer som har ett varningsintervall och en lista e-postmottagare.

Köer kan ställas in för att sända meddelanden så fort en loggrad har tilldelats, eller att skicka periodiska rapporter.

Dessutom kan ointressanta fält i loggraderna (såsom PID-nummer) maskas med hjälp av standardgruppoperatorn ( ) för reguljära uttryck. Detta tillåter renare och mer läsbara rapporter. Alla rapporter separeras av värdnamn och alla meddelanden avkortas om möjligt.

Programmet läser en konfigurationsfil och grenar sedan en demon för att övervaka angivna loggfiler.

Tags: System Administration: Logging, Monitoring, Implemented in: Perl, Role: Program, Scope: Utility, Security: Log Analyzer, Purpose: Monitoring, Works with: System Logs

Other Packages Related to tenshi

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download tenshi

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 33.0 kB140.0 kB [list of files]