Filförteckning för paketet ssmtp i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/logcheck/ignore.d.server/ssmtp
/etc/ssmtp/revaliases
/usr/lib/sendmail
/usr/sbin/mailq
/usr/sbin/newaliases
/usr/sbin/sendmail
/usr/sbin/ssmtp
/usr/share/doc/ssmtp/AddHeader
/usr/share/doc/ssmtp/README
/usr/share/doc/ssmtp/README.Debian
/usr/share/doc/ssmtp/TLS
/usr/share/doc/ssmtp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ssmtp/changelog.gz
/usr/share/doc/ssmtp/copyright
/usr/share/lintian/overrides/ssmtp
/usr/share/man/man5/ssmtp.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/mailq.8.gz
/usr/share/man/man8/newaliases.8.gz
/usr/share/man/man8/sendmail.8.gz
/usr/share/man/man8/ssmtp.8.gz