Filförteckning för paketet potool i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/change-po-charset
/usr/bin/postats
/usr/bin/potool
/usr/bin/potooledit
/usr/share/doc/potool/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/potool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/potool/copyright
/usr/share/man/man1/change-po-charset.1.gz
/usr/share/man/man1/postats.1.gz
/usr/share/man/man1/potool.1.gz
/usr/share/man/man1/potooledit.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/change-po-charset.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/postats.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/potool.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/potooledit.1.gz