Filförteckning för paketet php5-pspell i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/php5/conf.d/pspell.ini
/usr/lib/php5/20090626+lfs/pspell.so
/usr/share/doc/php5-pspell