Filförteckning för paketet pgtap i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/bin/pg_prove
/usr/share/doc/pgtap/README.pgtap.gz
/usr/share/doc/pgtap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pgtap/changelog.gz
/usr/share/doc/pgtap/copyright
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/pgtap.sql
/usr/share/postgresql/8.4/contrib/uninstall_pgtap.sql