Filförteckning för paketet pennmush-mysql i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/pennmush/game/config.sh
/usr/lib/pennmush/game/info_slave
/usr/lib/pennmush/game/netmush
/usr/share/doc/pennmush-mysql/README.Debian
/usr/share/doc/pennmush-mysql/README.SQL.gz
/usr/share/doc/pennmush-mysql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pennmush-mysql/changelog.gz
/usr/share/doc/pennmush-mysql/copyright