Filförteckning för paketet octave-specfun i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/i486-pc-kfreebsd-gnu-api-v37/ellipj.oct
/usr/share/doc/octave-specfun/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-specfun/copyright
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/Ci.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/Si.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/cosint.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/dirac.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/doc-cache
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/ellipj.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/ellipke.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/erfcinv.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/erfcx.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/expint.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/expint_E1.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/expint_Ei.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/heaviside.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/laguerre.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/lambertw.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/packinfo/.autoload
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/packinfo/DESCRIPTION
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/packinfo/INDEX
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/psi.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/sinint.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/test_sncndn.m
/usr/share/octave/packages/3.2/specfun-1.0.9/zeta.m