Filförteckning för paketet libprelude2-dbg i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/debug/usr/bin/prelude-admin
/usr/lib/debug/usr/lib/libprelude.so.2.19.1
/usr/lib/debug/usr/lib/libpreludecpp.so.0.3.0
/usr/lib/debug/usr/lib/perl5/auto/Prelude/Prelude.so
/usr/lib/debug/usr/lib/perl5/auto/PreludeEasy/PreludeEasy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.5/site-packages/_PreludeEasy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.5/site-packages/_prelude.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/_PreludeEasy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/_prelude.so
/usr/share/doc/libprelude2-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libprelude2-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libprelude2-dbg/copyright