Filförteckning för paketet liblapack-dev i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/lib/lapack/liblapack.a
/usr/lib/lapack/liblapack.so
/usr/share/doc/liblapack-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblapack-dev/copyright