Filförteckning för paketet libgtkgl2.0-dev i squeeze för arkitekturen kfreebsd-i386

/usr/include/gtkgl-2.0/gtkgl/gdkgl.h
/usr/include/gtkgl-2.0/gtkgl/gtkglarea.h
/usr/lib/libgtkgl-2.0.a
/usr/lib/libgtkgl-2.0.la
/usr/lib/libgtkgl-2.0.so
/usr/lib/pkgconfig/gtkgl-2.0.pc
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/HOWTO.txt
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/README
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/copyright
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/gdkgl.txt.gz
/usr/share/doc/libgtkgl2.0-dev/gtkglarea.txt